Donatie

Deze Moon Challenge is geheel gratis en vrijblijvend. Even heb ik met de gedachten gespeeld om voor deze Moon Challenge een vaste bijdrage te vragen, alleen zou ik het enorm jammer vinden dat voor sommige de Moon Challenge dan niet haalbaar zou zijn, de Maan is er tenslotte voor ons allemaal, nietwaar?

Door de enorme hoeveelheid tijd en energie die ik er persoonlijk (en met heel veel liefde) insteek, zal het een unieke ervaring voor je zijn, die je meer brengt dan dat je je nu kunt voorstellen.

Ik wil je vragen, als je het je financieel kunt veroorloven, om een donatie te doen voor deze energie-uitwisseling. Een richtprijs hiervoor is 10 tot 15 euro, maar kun je meer of minder doneren dan deze richtprijs, voel dan bij jezelf in je hart, wat jij in jouw situatie kunt/wilt doneren.

Van deze donaties kan ik de kosten die ik maak voor de Moon Challenge dekken (denk aan website maken, emaillijst bekostigen, tijd die ik erin steek, hulp van buitenaf inschakelen enz.).

Wil je doneren voor de Moon Challenge

Maak dan het bedrag wat jij kunt/wilt geven over op rekening;

NL66 INGB 0007 0367 64 tnv Y. Vrijhof ovv Donatie Moon Challenge

Met een dankbare Maangroet!
Yvonne Vrijhof

Deel de Moon Challenge via onderstaande Share Buttons